บริษัท รักษาความปลอดภัย ไดม่อนด์การ์ด จำกัด

มั่นใจในการให้บริการรักษาความปลอดภัย

ด้วยกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายของเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไดม่อนด์การ์ด จำกัด

มั่นใจในการให้บริการรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไดม่อนด์การ์ด จำกัด

มั่นใจในการให้บริการรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไดม่อนด์การ์ด จำกัด

มั่นใจในการให้บริการรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไดม่อนด์การ์ด จำกัด

มั่นใจในการให้บริการรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไดม่อนด์การ์ด จำกัด

มั่นใจในการให้บริการรักษาความปลอดภัย

การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

รปภ. ของเราผ่านการอบรมตามพรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย และมีการทบทวน ความรู้ประจำเดือน เสริมทักษะ 2 ครั้ง/ปี เช่น ภาษาอังกฤษ – จีน, เทคโนโลยีงานรปภ.

การให้บริการ

บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดส่งรปภตามขอบเขตงานจ้างและตามเวลาที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ดูแลความปลอดภัยมีสายตรวจคอยตรวจสอบระบบการทำงาน

อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริษัทฯ มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเข้าร่วมในการบริการรักษาความปลอดภัยทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัยช่วง covid 19 ระบาด

1.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนจะต้องผ่านการฉีดวัคซีน covid 19 และมีหนังสือรับรองทุกคน เพื่อความปลอดภัยขององค์กรและความปลอดภัยของผู้ว่าจ้าง

บริษัทรักษาความปลอดภัย
ไดม่อนด์การ์ด จำกัด

เป็นบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพทางด้านการบริหารงานรักษาความปลอดภัย มีกฎหมายครอบคลุมงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพยุทธศาสตร์ในการบริหารงานโปร่งใสเป็นธรรมต่อลูกค้าผู้ว่าจ้างสาธารณะประชาชนเอกชนนิติบุคคลทั่วไป สนใจสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

มั่นใจในการให้บริการรักษาความปลอดภัย

ด้วยกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายของเรา

บริษัท

ห้างร้าน

โรงงาน
อุตสาหกรรม

โรงพยาบาล

กระบวนการบริการ

แผนการจัดการ

 1. ให้บริการด้วยเจ้าหน้าที่คุณภาพ
 2. สนับสนุนความต้องการของลูกค้า
  ภายใต้แนวทางของฝ่ายบริหารจัดการ
  ในพื้นที่รักษาความปลอดภัย
 3. ส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
  ปลอดภัยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 4. ติดตามตรวจสอบสถานประกอบการ
  ของลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
 5. ฝึกอบรมปฏิบัติในหน้าที่รับผิดชอบเป็น
  การอบรมเพื่อพัฒนาที่หน่วยงานต่อเนื่อง

ขอบเขตการปฏิบัติงานเจ้าที่รักษาความปลอดภัย

 1. การปกป้องชีวิต
 2. การป้องกันทรัพย์สินค้า
 3. การป้องกันการเสียหายและสูญหาย
 4. การป้องกันอาชญากรรม
 5. การบริการ
 6. การรายงาน

ส่วนหนึ่งของลูกค้า

ที่ไว้วางใจให้บริษัทเราดูแล