เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัยไดม่อนด์การ์ด จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพทางด้านการบริหารงานรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัยไดม่อนด์การ์ด จำกัด

เป็นบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพทางด้านการบริหารงานรักษาความปลอดภัยมีกฎหมายครอบคลุมงานรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพยุทธศาสตร์ในการบริหารงานโปร่งใสเป็นธรรมต่อลูกค้าผู้ว่าจ้างสาธารณะประชาชนเอกชนนิติบุคคลทั่วไปสนใจสามารถ ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ปัจจุบันสร้างความมั่นใจความรับผิดชอบต่อสังคมและสื่อมวลชนของบริษัทรักษาความปลอดภัยได้เข้าสู่ธุรกิจปัญหาแรงงานและสิ่งแวดล้อมทั่วไปจึงมีแนวคิดที่จะให้บริการงานรักษาความปลอดภัย มุ่งมั่นเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับงานรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

บริษัทรักษาความปลอดภัยไดมอนด์การ์ดจำกัดได้รวบรวมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานรักษาความปลอดภัยในการวางแผนระบบป้องกันและความปลอดภัยที่มีประสบการณ์ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพในการทำงานซึ่งมีมาตรฐานในการให้บริการงานรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบเป็นการผสมผสานระบบอุปกรณ์เครื่องมือและอิเล็กทรอนิกส์พร้อมพนักงานรักษาความปลอดภัยสร้างสรรค์พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างไม่หยุดยั้งของงานรักษาความปลอดภัย

วิสัยทัศน์

บริษัทรักษาความปลอดภัยไดม่อนด์การ์ดจำกัด มีกระบวนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพจากทีมงานมืออาชีพด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานและการบริการที่มีคุณภาพระดับสากล

ทีมผู้บริหาร