บริการของเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัยไดม่อนด์การ์ด จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพทางด้านการบริหารงานรักษาความปลอดภัย

กระบวนการบริการรักษาความปลอดภัย

แผนกจัดการ

 1. ให้มีบริการด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคุณภาพ
 2. สนับสนุนความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวทางของฝ่ายบริหารจัดการในพื้นที่รักษาความปลอดภัย
 3. ส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 4. ติดตามตรวจสอบสถานประกอบการของลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
 5. ฝึกอบรมปฏิบัติในหน้าที่รับผิดชอบเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาที่หน่วยงานต่อเนื่อง

ขอบเขตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 • การปกป้องชีวิต
 • การป้องกันทรัพย์สิน
 • การป้องกันการเสียหายและสูญหาย
 • การป้องกันอาชญากรรม
 • การบริการ
 • การรายงาน

กลุ่มธุรกิจบริการด้านรักษาความปลอดภัย

 • อาคารสูงอาคารขนาดใหญ่

 • อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

 • สถาบันการศึกษา

 • โรงพยาบาล

 • โรงงานอุตสาหกรรม

 • หมู่บ้านจัดสรร

 • คอนโดมิเนียม

 • งานอีเว้นท์

 • ศูนย์การค้า

 • คอมมุนิตี้มอลล์

 • บอดี้การ์ดส่วนบุคคล

การบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมมีมาในรูปแบบใหม่ๆผู้มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้เท่าทันเพื่อจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นโดยมีการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสำรวจและประเมินผลการสำรวจตรวจสอบสถานประกอบการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกรณีศึกษาการกำหนดแผนรักษาความปลอดภัยเพื่อให้การดำเนินธุรกิจไปอย่างต่อเนื่อง

การรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ด้วยอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกและเตือนภัยหลายรูปแบบ

 • ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก

 • ระบบ CCTV

 • ระบบตรวจการ

 • ระบบดับเพลิง

 • ระบบเครื่องตรวจสอบโลหะ

 • ระบบตรวจสอบติดตามจากส่วนกลาง

 • ระบบตรวจสอบการบุกรุก

hot line 24 ชั่วโมง